kapitel24-dk

24. STEP systemet

En gruppe af større assistanceorganisationer (ADAC, MedCall og SOS International) indførte i 2011 et fælles system til kategorisering af patienter for lufttransport – STEP.

(Stepcategorizing of Aeromedical Transport by Expression of symptoms in Patients).

 

Hensigten med systemet var at etablere en enkelt skala for:

 

• på et tidligt tidspunkt i sagsbehandlingen at få et indtryk af, om der vil bliver behov for transport,

herunder med ambulancefly.

• vurdering af patientens kliniske tilstand og transportrisiko.

• forenkle kommunikationen mellem rekvirerende kontaktlæge og ambulanceflysektion.

• vurdere hvor der er mulighed for samtransport af patienter.

• definere krav til type af ledsager(e) og grad af monitorering.

• muliggøre standardiseret evaluering af transporterne (pre-transport vs. post-transport)

• forenkle kommunikationen mellem rekvirerende kontaktlæge og ambulanceflysektion.

 

Scoringssystemet:

I forbindelse med sagsbehandlingen udfylder kontaktlægen løbende en række faste spørgsmål om patientens respiratoiriske og kardiovaskulære status, mobiliseringsgrad, prognose for transport mm. På baggrund af disse oplysninger defineres patientens STEP-kategori.

Uddrag af STEP-proceduren (SOS International):

STEP 0 er en patient som kan rejse uden medicinsk ledsagelse og uden MEDIF.

STEP 1 er en patient som man forventer vil kunne blive accepteret på rutefly med MEDIF.

STEP 2 er en patient som ikke accepteres på rutefly, men som kan treansporteres med

STEP 2 ambulancefly med standard opsæt eller i PTC.

STEP 3 er intensivpatienter af forskellig karakter, som kan transporteres i ambulancefly med

STEP 2 intensiv opsæt eller PTC.

STEP 4 omfatter de dårligste intensivpasienter, bla. patienter som ikke er stabiliserede samt

STEP 2 specialtransporter (4c). Transport normalt i amulancefly med intensiv opsæt og evt.

STEP 2 specialudstyr.

STEP 5 benyttes udelukkende ved post-transport-scoring hvor patienten er død under

STEP 5 transporten.

 

Eksempler på patienttyper og STEP-kategorier: