kapitel12-dk

12. Øjenlidelser


Perforerende bulbuslæsion med intraoculær luft.

Accepteres først på rute- og charterfly når læsionen er sufficient lukket, og der ikke er indespærrede intraoculær luft.

Foto: Øjenafdelingen.

Glostrup Hospital


Alment

 

Øjet er en næsten kuglerund struktur med en diameter på omkring 22 mm. Øjet er et lukket rum med et konstant overtryk, der ligger i området 15 til 20 mm Hg. Herved opretholdes øjets form og funktion. Der dannes godt 3 ml væske i øjet hvert døgn, og det dræneres ud primært gennem kammervinklen og ud i blodbanen. Et stop i afløbet medfører en akut trykstigning, der let kan bringe perfusionstrykket i øjet til 0. Når det er tilfældet ophører blodcirkulationen, og der opstår akutte iskæmiske skader.

Blodtrykket i arteria centralis retinae er omkring det halve af det, der måles i armen.

Åbne øjenskader medfører ofte tab af tryk og prolaps af intraokulært væv. Typisk er der luft i øjet i forbindelse med en åben øjenskade. Ligeledes anvendes luft og medicinsk gas ofte i forbindelse med øjenoperationer. Når lufttrykket mindskes i omgivelserne, vil intraokulær luft og gas ekspandere, og det medfører trykstigning. Hvis trykstigningen er voldsom, kan øjet ultimativt rumpere. Ved åben øjenskade kan man se yderligere prolaps af intraokulært væv.

Ved flyvning med rute- og charterfly vil luft trykket i kabinen være reduceret, og det indebærer, at flyvning med patienter med luft eller gas i øjet er kontraindiceret.

Patienter med øjenlidelser kan normalt rejse uledsaget, hvis de ser normalt på det andet øje.


 

Ablatio retinae

 

(Nethindeløsning, Retinal detachment)

Nethinden ligger som en hinde bagtil i øjet, og synsfunktionen er helt afhængig af, at den ligger på plads. Hvis der trænger væske ind under nethinden, vil funktionen aftage i det afløste område. Det skyldes, at fotoreceptorerne får deres ilt og næring fra det underliggende pigmenterede epitel, og når transportvejen bliver lang, mindskes funktionen.  Langt de flest nethindeløsninger begynder i det perifere synsfelt, hvorfor synsstyrken/læsesynet i starten er upåvirket.

En nethindeløsning er normalt en tilstand, der over kort tid forværres med tab af syn til følge, hvis den ikke behandles.

Den umiddelbare indsats går ud på at begrænse, at nethindeløsningen udvikler sig. Nethinden er tungere end den væske, der er under nethinden. Det indebærer, at man kan få nethindeløsningen til at stoppe eller stabilisere sig ved rygleje. Der anbefales rygleje og roligt regime uden læsning eller bevægelsesaktivitet og gerne med lukkede øjne.

Behandlingen af nethindeløsning er operativ. Ved nogen operationstyper injiceres luft, medicinsk gas eller silikoneolie i øjet.

Det er vigtigt at skelne mellem nethindeløsninger hvor

- macula stadig er tilliggende og hvor der stadig er mulighed for at redde centralsynet.

- macula er afløst med tab af centralsynet.

Hvis synsstyrken er normal, er makula ikke afløst. Er synsstyrken påvirket, er makula afløst i større elle mindre grad.

Hvis macula ikke er afløst tilstræber man akut operation. Hvis macula er afløst bør patienten opereres snarest indenfor 10 dage.

Hvis patienten er i udlandet, bør operation foregå der, hvis der er et kvalificeret øjenkirurgisk center på stedet.

Dette gælder specielt for patienter hvor macula ikke er afløst. For patienter med afløst macula kan det accepteres, at de rejser hjem til behandling siddende i fly som almindelig passager.

Hvis der ikke er kvalificeret øjenkirurgisk center på stedet, skal en patient med ikke afløst macula hurtigst muligt transporteres til behandling på et sådant.

Selvom liggende transport er den optimale transportform, kan det accepteres at patienten ved flyvning sidder på businessclass i reclining seat (sæde hvor ryglænet kan lægges ned til 150-170 grader med ekstra benstøtte). På kortere flyvninger, hvor der ikke er reclining seat kan det accepteres at patienten sidder i almindeligt sæde. Frem til transporten skal patienten have roligt liggende regime som beskrevet ovenfor. Transporten skal være så gnidningsfri som mulig. Patienten kan køres siddende til og fra lufthavne. Der bør arrangeres siddende transport i lufthavne. Den modtagende øjenafdeling skal være orienteret så patienten kan modtages til behandling kort efter hjemkomst.

Flytransport af patienter efter nethindeoperation: Se Øjenoperationer.

 

 

Glaucom

 

(Grøn stær)

Glaucom er en betegnelse for en gruppe af tilstande i øjet, hvor der er et fremadskridende tab af nervetråde i nethinde. Ofte er en af de udløsende faktorer et forhøjet tryk i øjet.

Den alvorligste manifestation er det akutte glaucom, hvor trykket kan nå op på mere end 50 mm Hg. Herved bliver perfusionstrykket 0 mm Hg, og der er åbenbar risiko for tab af syn. Personer med stor trykstigning i øjet har ledsagende smerter og påvirket almentilstand. De bør ikke transporteres, men behandles lokalt med det formål at få trykket nedsat. Nå dette er sket, kan patienten rejse med fly uden restriktioner.

Patienter med velbehandlet glaucom kan rejse med fly uden restriktioner.

 

 

Blodprop i øjets vene og arterie system

 

(Akut vaskulær katastrofe)

Der er ingen akut behandling for hverken venøs eller arteriel blodprop i øjet. Tilstanden kan ses i forbindelse med forhøjet tryk i øjet, men kan også ses i forbindelse almen inflammatorisk sygdom.  Årsagen bør om muligt være afklaret inden hjemtransport. Forhøjet tryk i øjet skal gerne være behandlet inden flyrejse.  Ingen særlige restriktioner i øvrigt.


 

Øjentraumer

 

Overfladiske øjentraumer giver ingen problemer i forbindelse med flyrejser.

Åbne øjenskader er øjentraume med åbning fra øjets indre til øjenomgivelserne. Der er en åbenbar risiko for infektion, og en åben øjenskade skal derfor hurtigst muligt opereres og lukkes på skadestedet. Hvis der ikke er kvalificeret øjenkirurgisk center på skadestedet, skal patienten flyttes til et sådant. Hvis det er nødvendigt at flyve patienten til denne primære behandling, skal det foregå i et fly med kabinetryk på 1 atm. (sea level flight). Dette er nødvendigt da der i forbindelse med åbne øjentraumer næsten altid er luft i øjet. Hvis patienten flyves i nedsat kabinetryk, vil luften i øjet udvide sig med risiko for prolaps af intraokulært væv. 

Flytransport efter operation: Se Øjenoperationer.


 

Øjenoperationer

Ved mange øjenoperationer anvendes atmosfærisk luft eller medicinsk gas intraokulært. Øjet kan være helt fyldt med luft eller gas. En luft- eller gasboble i øjet vil udvide sig ved faldende tryk i omgivelserne, og dette kan medføre synstruende trykstigning i øjet og ultimativt, ruptur af øjeæblet.

Hvis der er luft eller gas i øjet er flyrejse med rute- og charterfly derfor kontraindiceret.

Efter operation for nethindeløsning enten med plombe (scleral buckling) eller vitrektomi vil der normalt være luft i øjet. Dette gælder ligeledes efter traumer og operation for sådanne.

Atmosfærisk luft vil være væk inden for en uge selv ved helt fyldt øje. Medicinsk gas i form af typisk C3F8 eller SF6 vil forsvinde i løbet af 4-7 uger. Tiderne kan dog variere noget fra person til person.

Silikoneolie anvendes ofte som alternativ. Et øje fyldt med silikoneolie udgør ingen hindring for lufttransport.

Lufttransport af patienter efter øjenoperation:  

Det skal sikres at der ikke er luft eller gas i øjet. Hvis der ikke er luft eller gas i øjet, kan patienten rejse som almindelig passager.