kapitel14-dk

14.  Gynækologiske problemer og graviditetsproblemer

Gynækologiske problemer


Alment

Gynækologiske sygdomme frembyder sædvanligvis ikke problemer i forbindelse med flyvning, men sekundært til en gynækologisk lidelse kan der opstå akutte tilstande, f.eks. subileus/ileus, der giver flyve-mæssige problemer.


Metrorrhagia

Ved let til moderate blødninger kan behandling normalt vente til patienten er kommet hjem. Om muligt skal der foretages gynækologisk diagnostisering inden hjemrejsen.

Ved kraftigere blødninger skal patienten vurderes af gynækolog og enten sættes i medicinsk behandling eller have foretaget abrasio inden hjemrejse. Efter start på medicinsk behandling må man afvente at blødningen aftager og hjemrejsetidspunkt må vurderes individuelt. Efter abrasio kan patienten normalt rejse hjem i fly, siddende og uledsaget efter 24 timer.


Pelvic Inflammatory Disease (PID)

Patienter med PID bør om muligt færdigbehandles med antibiotika og aflastning inden hjemrejse. Det er vigtigt at der foretages ultralydscanning for at sikre diagnosen og at der ikke er komplikationer der kan give flyvemæssige problemer. Hvis det drejer sig om ukompliceret PID, skal patienten være afebril og smertefri i 2 døgn og kan herefter hjemrejse siddende og uledsaget.


Ovariecyste/ovarietorsion

En ovariecyste giver kun problemer, hvis den rumperer eller torkverer. Dette giver som regel symptomer på akut abdomen der ofte medfører akut laparoscopi evt. efterfulgt af laparotomi.

Ved tilfældigt asymptomatisk fund kan patienten rejse med fly uden restriktioner.Graviditetsproblemer


Alment

Flyvning med rute- og charterfly påvirker normalt ikke moder eller foster.Jo tættere man kommer på terminen (uge 40), jo større er risikoen for, at fødslen går i gang. Flyselskaberne ønsker nødigt en fødsel under flyvningen, og har derfor sat 36. uge som sidste frist for at transportere en kvinde med en ukompliceret graviditet ad luftvejen. Nogle selskaber accepterer på korte flyvninger gravide op til 38. uge, men der skal forudgående indhentes tilladelse fra selskabet. Flere selskaber kræver at gravide efter 28. uge medbringer vandrejournal eller lignende dokument der angiver forventet fødselstidspunkt og bekræfter at graviditeten er ukompliceret.


Kvinder i 2. og 3. trimester, samt de første uger efter fødslen, har forhøjet risiko for at udvikle dyb venetrombose i underbenene (DVT). Under flyvninger over 4 timer bør de derfor, udover de sædvanlige forholdsregler benytte kompressionsstrømper og hvis de har andre risikofaktorer for at udvikle DVT da også lavmolocylær heparin  (se endvidere Tromboseprofylakse og profylakse).


 

Man bør orientere gravide om den risiko, de løber ved at rejse de sidste 1-2 måneder før fødslen, hvor eventuelle uforudsete graviditetskomplikationer under et udenlandsophold kan afskære dem fra at komme hjem før fødslen.


IATA retningslinjer                                                                   

  • Ukompliceret graviditet incl. 36 uge: Må flyve normalt              
  • Ukompliceret tvillingegraviditet incl. 32 uge: Må flyve normaltAbortus spontaneus

Ved tidlig spontan abort (komplet) kan evacuatio undlades. Patienten må da hjemrejse siddende og uled-saget efter 48 timer.

Hvis der er foretaget evacuatio, og der ikke er yderligere blødning må patienten hjemrejse efter 24 timer siddende og uledsaget.

I begge tilfælde er det vigtigt at der er foretaget ultralydscanning for at sikre at uterus er tom.


Abortus imminens (før uge 12)

Hvis ultralydundersøgelsen er normal og der ikke er blødning eller smerter i 3 dage, må patienten hjem-rejse siddende og uledsaget.


Abortus imminens (uge 13-24)

Normal ultralyd, 1-2 blødningsfri uger, ingen smerter og mobiliseret uden symptomer. Patienten må hjemrejse siddende og uledsaget.


Truende for tidlig fødsel

Ved risiko for fødsel bør patienten ikke transporteres, hvis der er rimelige fødefaciliteter på stedet. Den gravide bør blive og føde på stedet.

Patienten accepteres ikke på rute- eller charterfly.

Hvis der er meget dårlige behandlingsfaciliteter på opholdsstedet, og hvis den gravide stadig er i risiko for for tidlig fødsel kan hjemtransport i ambulancefly overvejes.

Barnet må efter 24 ugers gestationsalder regnes for at kunne overleve, og der skal derfor under flyv-ningen medbringes kuvøse, nødvendigt instrumentarium og udstyr til fødsel. Ledsagere skal være obste-triker, neonatolog og neonatalsygeplejerske.


Ved vandafgang og i øvrigt stabile forhold (dvs. ingen kontraktioner, ingen smerter, ingen blødning, ingen påvirkede bløddele) kan der normalt arrangeres liggende hjemtransport efter 1 uge, i rute- eller charterfly ledsaget af obstetriker. Obstetrikeren er ordineret som ledsager for at denne, før transporten, kan sikre sig at patientens tilstand er som beskrevet, og at patienten er i stand til at klare transporten uden at gå i fødsel.


Graviditas extrauterina

Patienten må først rejse efter at den extrauterine graviditet er fjernet ved  laparoscopi eller laparotomi. Hvis der ikke har været komplikationer (f.eks. større blødning) vil patienten normalt kunne hjemrejse siddende og uledsaget 2-3 dage efter laparoskopi og 7-10 dage efter laparotomi (se dog også gastro-intestinaie lidelser).


Præeklampsi

Ved lettere præeklampsi, hvor tilstanden stabiliseres igen, kan patienten transporteres med fly efter 1-2 uger liggende/siddende med lægeledsagelse.

Ved sværere præeklampsi kan patienten principielt ikke transporteres, men må blive på behand-lingsstedet til forløsning har fundet sted.


Placenta prævia

Ved asymptomatisk fund er der principielt ingen forholdsregler. Men da der altid er en vis risiko for at den gravide kan begynde at bløde, bør flyrejse frarådes, specielt sent i graviditeten.

Hvis der har været symptomer, men situationen er stabiliseret og der ikke er blødning i 1-2 uger, kan patienten som regel transporteres liggende med lægeledsagelse (evt. med blod / iv. væske i reserve). Om transporten skal foregå i rute- eller charterfly eller i ambulancefly må afgøres ud fra omstændighederne.


Post partum

Efter ukompliceret fødsel må mater flyve efter 1 døgn, barnet efter 7 dage (IATA).

< Forrige side     Næste side >