kapitel18-dk

18.  Cancerlidelser

Hos cancerpatienter er ofte flere organer implicerede, og det er derfor vigtigt at foretage en helhedsvurdering af patienten, hvis denne skal flyve.

Foto: Wikimedia Commons


Alment


 

Cancerlidelser giver ofte, pga. metastasering og indvækst, et komplekst sygdomsbillede med symp-tomer fra mange organer.

Før der tages stilling til transport er det derfor vigtigt at foretage en helhedsvurdering af patientens tilstand.


 

Man skal i denne forbindelse i særlig grad være opmærksom på, om der er:


  • Pleurale ansamlinger, tumorvækst i lungerne eller svær ascites, der påvirker respirationen.
  • Tryk på eller indvækst i vitale organer, såsom trachea, større kar eller nerver.
  • Cerebrale metastaser, der kan give forhøjet intrakranielt tryk.
  • Anæmi, hypercalcæmi eller andre elektrolytforstyrrelser.
  • Alvorlige psykiske problemer.


Alle ovennævnte tilstande kan ubehandlet kontraindicerer transport med rute- eller charterfly.


Før transport er det vigtigt at optimere patientens tilstand så godt som muligt. Ved pleural-ansamlinger skal disse tømmes, anæmiske patienter skal optransfunderes, elektrolytforstyrrelser skal rettes osv.

De fleste cancerpatienter kan transporteres med rute- eller charterfly, men ved terminale eller præ-terminale patienter er tilstanden ofte så ustabil, at transport kun er mulig i ambulancefly.Rådgivning af cancerpatienter før flyrejser


 

Cancerpatienter i stabil og god fase kan principielt godt tage på kortere rejser til udlandet. Det er dog vigtigt både at have accept af dette fra behandlende læge samt luftfartsselskabets læge og – hvis man ønsker at være forsikringsdækket – også fra sit rejseforsikringsselskab. Der er ofte stor forskel på hvad de behandlende læger og forsikringsselskaberne acceptere, og forsikringsmæssigt er det ikke nok at behand-lende læge har tilladt rejsen.


 

Cancerpatienter i dårlig eller ustabil fase bør ikke rejse. Dette gælder bl.a. også patienter i og lige efter kemoterapi.

Alligevel sker det desværre ofte, at meget syge cancerpatienter tager på længere rejser, og pga. for-værring i cancerlidelsen hindres i at tage hjem med fly - eller endog blive hjemtransporteret i det hele taget.

Det kan være en meget ubehagelig og kostbar oplevelse for patienten at ligge på et fremmed hospital og evt. dø der, fordi tilstanden umuliggør hjemtransport med fly.

Rejseforsikringsselskaberne dækker normalt ikke i disse situationer.

I denne sammenhæng bør enhver læge med ansvar for en cancerpatient, der planlægger en længere udenlandsrejse, foreholde denne risikoen for, at sygdommen vil kunne hindre hjemrejse eller hjem-transport. Denne besked bør også gives skriftligt.

< Forrige side    Næste side >