kapitel22-dk

22.  Luftsyge

Hyppigheden af manifest luftsyge med kvalme og opkastninger hos flypassagerer er under 1%.

Hyppigheden stiger i forbindelse med turbulens.


Luftsyge er en kaskade af symptomer, der udvikler sig, når balancesystemet udsættes for påvirkninger, det ikke er vænnet til. Psykologiske faktorer som f.eks. flyveskræk har en væsentlig indflydelse på luftsyge.


De første symptomer på luftsyge er hovedpine, søvnighed og initiativløshed, en almen utilpashed, som ikke altid sættes i forbindelse med fænomenet transportsyge. Er stimulus tilstrækkeligt kraftigt og til-lader omstændighederne, at symptomerne udvikler sig, kommer der i første omgang rødme, tørhed i halsen og en ubestemt fornemmelse af, at der foregår noget i maven - efterhånden afløst af bleghed, sved, øget spytsekretion og kvalme kulminerende i opkastninger. Patienter nyligt opereret i larynx eller pharynx (f.eks. tonsillectomi) vil ved voldsomme opkastninger kunne opleve blødning eller ruptur i om-rådet.  Under hele forløbet er den syge person meget utilpas, ofte meget søvnig og depressiv.


Symptomerne kan mindskes (specielt i initialfasen), hvis personens opmærksomhed afledes. Det hjæl-per at ligge ned. Symptomerne fortrænges ofte, hvis der er mulighed for at sove.


Medikamentelt kan symptomerne forebygges ved indtagelse af visse (men ikke alle) anti-histaminika.

Latenstiden for deres virkning og graden af sløvende virkning fremgår af nedenstående skema.


Man bør ikke indtage alkohol eller føre bil i forbindelse med anvendelse af disse lægemidler, og man skal være opmærksom på, at man ikke kan forvente, at en tablet, indtaget af en person med kvalme og opkastninger, får mulighed for at udøve sine virkninger. Ved transportsyge med opkastning kan hyoscin-plasterbehandling med fordel anvendes.


Lægemiddel             Latenstid (t)         Virkningsvarighed (t)         Sedation                             

  • Cyclizin                    1-2                       4-6                                  +
  1. Cinnarizin              1-2                       6-8                                  +

Diphenhydramin            1-2                      6-12                                 +++

Meclozin                        1-2                      6-12                                 ++

Prometazin                    1-2                      8-24                                 +++

Hyoscin (plaster)            1-6                      72                                    + (+akkommodationsbesvær)

< Forrige side     Næste side >