kapitel23-dk

23.  Jet lag

Definition

 

Jet lag er en del af et symptomkompleks under fatigue-begrebet, som opstår, når man hurtigt passerer mere end 2-3 tidszoner.


 

Symptomerne er

  •  søvnforstyrrelser
  •  træthed, koncentrationsbesvær og irritation
  •  nedsat fysisk og psykisk præstationsevne
  •  fordøjelsesgener


Symptomerne skyldes uoverensstemmelse mellem biologisk døgnrytme (body clock) og omgivel-sernes tid (astronomisk lokaltid).

Ved ankomst vil personens "body clock" fortsat være indstillet til afrejsestedets tid, og dette skaber forvirring i forhold til de ydre påvirkninger og livsrytmen på ankomststedet.

Mange fysiologiske funktioner varierer med tidspunktet på døgnet f.eks. kropstemperaturen, blodtryk, puls, urinproduktion, hormonproduktion, søvnperiode og aktivitetsniveau. Den fysiske og psykiske præstationsevne varierer tilsvarende.

Den biologiske døgnrytme tilpasser sig kun langsomt til den nye lokaltid.

Afgørende for, hvor udtalte jet lag-symptomer der opstår, er dels antallet af tidszoner, der er passeret, dels om man rejser mod øst eller mod vest. Normalt er symptomerne værst, hvis man rejser mod øst, da man her skal afkorte døgnet, mens den menneskelige døgnrytme nemmere kan forlænge den. Samtidig er der store individuelle forskelle på, hvem der påvirkes af jet lag. Generne øges ofte med alderen.


 

Melatonin - der er et naturligt forekommende hormon med indvirkning på søvnregulationen – har i en årrække været anbefalet som middel til hurtigere at indstille døgnrytmen, men nyeste undersøgelser kan ikke understøtte denne indikation. Indslumringspiller med kort halveringstid (temazepam, zolpidem mf.) kan evt. benyttes.

Selvom en egentlig behandling af jet lag ikke findes, kan man forebygge de værste gener, ved enkelte forholdsregler, idet man skelner mellem kortere og længere ophold i en anden tidszone:


 

Kortere ophold i en anden tidszone:

• Det vil være fordelagtigt at holde sig så tæt som muligt til sin hjemlige lokaltid, så man bevarer

   sin døgnrytme.


Længere ophold i en anden tidszone:

    • Sørg for at skabe en vis tilpasning til bestemmelsesstedets lokaltid forud for rejsen.

    Mod vest, stå senere op, gå senere i seng. Mod øst, stå tidligere op, gå tidligere i seng.

    • Flyv helst om dagen. Forsøg at placere ankomsten, så det er sengetid i ankomstlandet.

    • Indtag kun beherskede mængder alkohol under rejsen.

    • Overgå straks efter ankomsten til lokaltid med hensyn til søvn og måltider.

    • Sørg for at være så meget ude i dagslyset som muligt de første dage.

    • Sørg for øget søvnmængde i de første dage - om nødvendigt ved hjælp af et let sovemiddel.

    • Undgå isolation, da sociale påvirkninger fremmer resynkroniseringen af døgnrytmen.

    • Slap af det første døgn (et døgn pr. fem timers tidszoneskift).

< Forrige side     Næste side >