kapitel24-dk

24.  STEP systemet

En gruppe af større assistanceorganisationer (ADAC, MedCall og SOS International) indførte i 2011 et fælles system til kategorisering af patienter for lufttransport – STEP.

(Stepcategorizing of Aeromedical Transport by Expression of symptoms in Patients).


Hensigten med systemet var at etablere en enkelt skala for:


  •  på et tidligt tidspunkt i sagsbehandlingen at få et indtryk  af, om der vil bliver behov for   transport herunder med ambulancefly.
  •  vurdering af patientens kliniske tilstand og transportrisiko.
  •  forenkle kommunikationen mellem rekvirerende kontaktlæge og ambulanceflysektion.
  •  vurdere hvor der er mulighed for samtransport af patienter.
  •  definere krav til type af ledsager(e) og grad af monitorering.
  •  muliggøre standardiseret evaluering af transporterne (pre-transport vs. post-transport)
  •  forenkle kommunikationen mellem rekvirerende kontaktlæge og ambulanceflysektion.

        


Scoringssystemet:

I forbindelse med sagsbehandlingen  udfylder kontaktlægen løbende en række faste spørgsmål om patientens respiratoiriske og kardiovaskulære status, mobiliseringsgrad, prognose for transport mm. På baggrund af disse oplysninger defineres patientens STEP-kategori.

 

Uddrag af STEP-proceduren (SOS International): 

STEP 0     er en patient som kan rejse uden medicinsk ledsagelse og uden MEDIF.

STEP 1     er en patient som man forventer vil kunne blive accepteret på rutefly med MEDIF.

STEP 2     er en patient som ikke accepteres på rutefly, men som kan treansporteres med

STEP 2     ambulancefly med standard opsæt eller i PTC.

STEP 3     er intensivpatienter af forskellig karakter, som kan transporteres i ambulancefly med

STEP 2     intensiv opsæt eller PTC.

STEP 4     omfatter de dårligste intensivpasienter, bla. patienter som ikke er stabiliserede samt

STEP 2     specialtransporter (4c). Transport normalt i amulancefly med intensiv opsæt og evt.

STEP 2     specialudstyr.

STEP 5     benyttes udelukkende ved post-transport-scoring hvor patienten er død under

STEP 5     transporten.


 Eksempler på patienttyper og STEP-kategorier: