kapitel25-dk

25.  Specialtransporter, ECMO

ECMO transport

Foto:

MAQUET Cardiopulmonary AG

Specialtransporter


 

Der gennemføres et øget antal specialtransporter, også internationalt. Det drejer sig bl.a. om


  • Kuvøsetransporter af ustabile og præmature nyfødte (se Transport af syge børn og nyfødte).
  • ECMO transporter (se nedenfor).
  • ABP (Intra-Aortic Balloon Pump).
  • Patienter med luftsmitte: Specialopsæt for at transportere patienter under luftsmitteisolation. 


Fælles for disse transporter, der normalt foretages med ambulancefly, er at der både kræves special-udstyr og medicinske specialteams for at kunne gennemføre dem.

Det er ikke alle ambulanceflyselskaber, der kan foretage disse transporter. 

ECMO


 

ECMO (Extra Corporal Membran Oxygenering) er en fælles benævnelse for flere forskellige behand-linger, der alle går ud på at støtte en alvorligt syg, hvor enten lunge- eller hjertefunktionen svigter. Teknikken bygger på samme principper, som i en hjertelungemaskine, som benyttes ved hjerte-operationer. Siden årtusindskiftet er teknikken blevet så forbedret, at små mobile enheder kan benyttes under flyvning med patienter, der ellers ikke ville kunne tåle en lufttransport. Når ECMO benyttes, er det altid hos en patient med en akut opstået lidelse med en chance for at kunne blive rask igen. Sådanne akutte lidelser opstår af og til på rejser, hvor den eneste mulighed for hjemtransport er hvis ECMO startes inden rejsen. Det vil altid være med ledsagelse af et specialistteam, og patienten vil oftest være under fuld be-døvelse.


 

Akut lungesvigt

De fleste tilfælde af akut lungesvigt under rejser skyldes infektioner, men især hos militært personel ses også akut lungesvigt efter bombeeksplosioner. I disse tilfælde benyttes fortrinsvist veno-venøs ECMO, hvor blodet tages ud fra vena cava i god afstand fra hjertet, pumpes gennem en oxygenator og returneres til vena cava tæt på hjertet. På denne måde kan blodet være næsten fuldstændigt iltet, inden det passerer de dårligt fungerende lunger. Som adgang til blodårerne kan enten benyttes 2 sepa-rate kanyler eller et 2 lumen kateter, hvor blodet suges ud gennem det ene lumen og returneres til tæt på højre atrie via det andet lumen. Katetre, blodpumpe og oxygenator er engangsudstyr, mens en ekstern device styrer pumpen ved hjælp af et magnetfelt. Udstyret vejer 5-15 kg afhængig af fabrikat.


 

Akut hjertesvigt

I princippet kan de fleste former for hjertesvigt behandles midlertidigt med veno-arteriel ECMO. De patienter der kan få brug for midlertidig ECMO kan lide af kardiomyopati, pumpesvigt efter AMI og akut hjerteklap¬insufficines. Aortaklapinsufficiens er dog lidt mere kompliceret at klare med ECMO. I disse tilfælde kan det blive nødvendigt med supplerende drænage direkte fra venstre ventrikel eller med en intern pumpe, som lægges ind i aortaroden via en lyskearterie.


 

Transport

Et ECMO team består normalt af en kirurg, en anæstesilæge og en perfusionist. Nogle teams er kun på 2 og det er da en perfusionist og enten en kirurg eller en anæstesilæge. ECMO teamet kan rykke ud med meget kort varsel og transporteres frem til patienten med hurtigste transportmiddel f.eks. heli-kopter. De anlægger ECMO på patienten og transportere herefter normalt patienten til videre behand-ling på et ECMO center. I nogle tilfælde, f.eks. ved hypotermipatienter, færdigbehandler man somme tider patienten på stedet. Til transporten benytter man ved kortere afstande med gode veje ambu-lance, ved længere afstande helikopter eller ambulancefly.

< Forrige side     Næste side >