kapitel28-dk

28.  Ilttilskud under flyvning - et resumé

Alment


Hvis en patient ikke kan klare og gå 50 m samt gå op ad en trappe til 1.sal uden at blive forpustet, accepteres patienten ikke på rute- eller charterfly. Men denne kan evt. accepteres med et ilttilskud under flyvning.

 

- For patienter der er i bedring efter sygdom og som har behov for ilt under flyvning:

  Overvej at vente til patienten er stabil og evt. ikke længere har behov for ilt under flyvning.

- Er der tvivl om en patient behøver ilt under flyvning eller ej: Bestil ilt.

- Hvis en patient får ilt på jorden, skal denne have det dobbelte under flyvning.

- Rute- og charterfly kan maximalt levere 4l ilt/min. Kun ambulancefly kan levere mere.

- Overvej ilt under flyvning hos patienter med SAT<95%, og bestil altid ilt hvis SAT er < 93%.

 

Leveringsformer for ilt


Iltflasker med fast udgang, normalt til 2 eller 4 liter/min.

Iltkoncentrator med flowmeter, ser normalt går fra 0-4 liter/minut. Kræver strøm.

”Oxygen-on-demand”. Det er et meget iltbesparende system, idet det kun afgiver ilt når patienten inspirerer. Herved kan man nøjes med en langt mindre iltmængde (ca. ¼) i forhold til de systemer der giver kontinuerligt flow. Ilten leveres via et næsekateter. Systemets indretning medfører at det ikke kan anvendes til:

- patienter der ikke kan trække vejret igennem næsen

- urolige eller konfuse patienter

- børn under 7 år

Da de fleste flyselskaber benytter nu ”Oxygen-on-demand”, er det vigtigt at sikre sig at patienten ikke tilhører en af ovennævnte patientgrupper når man bestiller ilt.

Oxygen-on-demand kan godt indstilles til at levere kontinuerligt flow, men det indebær at det ved 2 liter/minut kun kan holde 5 timer og ved 4 liter/minut 2½time. Den længst tilladte flyvetid ved denne indstilling er dog kun 4, henholdsvis 1½ time.

Personer der skal have ilt under flyvning og som er vant til at administrere den leverede ilt kan rejse uledsaget. Hvis ikke skal de ledsages af en person der kan det, oftest en sygeplejerske.

(Se endvidere kap. 2, ”Udstyr leveret af rute- og charterflyselskab /

Udstyr der skal bestilles / Ilt”).

 

Overordnede retningslinjer for hvem der har behov for ilt under flyvning

 

Se kap. 8 ”Respiratoriske lidelser” under ”Generelle undersøgelsesmetoder / Fortolkning af under-søgelsesresultater”.

 


Anbefaling ved specielle lidelser


Hjerteinsufficiens:

Patienter I NYHA class IV skal altid have ilt under flyvning.

Patienter der efter et AMI har EF<50% kan på trods af normal SAT være i risiko for at desaturere under flyvning. Så man skal være liberal med at ordinere ilt til disse patienter.

(Se endvidere kap. 6)

 

Lungeemboli:

Patienter med lungeemboli kan lettere desaturerer ved fysisk aktivitet, selvom SAT er acceptabel i hvile. Man skal derfor være liberal med at ordinere ilt under flyvning til disse patienter.

 

Anæmi:

Ved akut anæmi, hvor blødning er stoppet og patienten er stabil bør lufttransport almindeligvis ikke gennemføres, hvis blodets hæmoglobinkoncentration lavere end


                                            5,3 mmol/I                         (ca. 8,5 gram/100 ml)


Man bør afvente indtil hæmoglobin er kommet over grænsen igen.

Hvis det er meget vigtigt at transportere en patient der har lavere hæmoglobin end ovenstående grænse kan dette evt. gennemføres med kontinuerlig ilt under flyvningen.

(Se endvidere kap. 19,” Anæmi”)

< Forrige side     Næste side >