kapitel3-dk

3.  Luftfartsselskabernes krav til patienttransporter

Rutefly og charterfly

 


For at sikre at patienten er egnet til transport med rute- eller charterfly og opfylder gældende sikker-hedskrav, foretager luftfartsselskabet en forhåndsvurdering og forhåndsgodkendelse på baggrund af en MEDIF (Medical Information Form).


 

Denne formular er udarbejdet af IATA (International Air Transport Association) og benyttes af alle IATA-medlemslande. En MEDIF udfærdiges af den behandlende læge eller af assistance-organisationens kontaktlæge. MEDIF fremsendes til luftfartsselskabet indeholdende relevante oplysninger vedrørende patient sygdom og prognosen for den forestående transport.


 

Det er væsentligt, at en MEDIF er fyldestgørende og nøjagtigt udfyldt, da det i sidste ende er dette dokument, som afgør om transporten accepteres.


 

Ved vurdering af MEDIF lægges der bl.a. vægt på at:


  • Patienttransporten skal kunne gennemføres uden komplikationer.
  • Lægen/sygeplejersken medbringer selv alt nødvendigt udstyr til behandling af patienten.
  • Risikoen for diversion af flyet på grundt af patienten skal reduceres til et absolut minimum, da en sådan manøvre er yderst bekostelig for luftfartsselskabet.
  • Der skal tages hensyn til personalet, som ikke kan forventes at yde mere service end ved enhver anden  rask passager, hvis patienten rejser uledsaget / ledsaget af pårørende eller ægtefælle.
  • Der skal tages hensyn til de øvrige passagerer således, at de ikke udsættes for unødige lugtgener eller behandlingstiltag, som normalt ikke hører hjemme i 10.000 m højde.

     • Populært sagt skal f.eks. business class ikke omdannes til et sengeafsnit.

  • De gængse sikkerhedsregler skal overholdes, patienten skal f.eks. kunne sidde ret op og ned ved start og landing med sikkerhedsbæltet spændt hvis denne er placeret i stol.


 

I tvivlstilfælde må det anbefales, at behandlende læge eller kontaktlægen kontakter flyselskabets læge eller ansvarshavende medarbejder og forelægger sagen direkte. Konsekvensen af unøj-agtigheder eller uoverensstemmelser mellem patientens beskrevne og faktiske tilstand giver kaptajnen ret til at nægter patienten boarding, hvis det anses for et flysikkerhedsspørgsmål.


 

MEDIF er flyselskabets juridiske dokumentation for forhold vedr. transporten.


 

Helbredsoplysninger vedrørende patienten behandles fortroligt af flyselskabets læge og dennes medarbejdere.


 

MEDIF formularen kan downloades fra IATA’s hjemmeside eller fra de fleste luftfartsselskabers hjemmeside.

< Forrige side    Næste side >