kapitel9-dk

9.  Gastrointestinale lidelser

CT-scanning af patient med ileus.

Patienter med subileus eller ileus må ikke transporteres i fly med reduceret kabinetryk, idet den medfølgende yderligere tarmudspiling øger risikoen for perforation.

Foto: Radiologisk afdeling,

Herlev Hospital.

Alment

 

Under flyvning medfører det reducerede tryk i kabinen, at luft i cavum peritonei og i gastro-intestinalkanalen vil udvide sig. Et rutefly, der flyver i cruising altitude (10-12 km højde), har reduceret kabinetrykket til ca. ¾ atm. og dette medfører, at indespærret luft vil udvide sig og fylde 1,4 x det oprindelige volumen.  Dette medfører problemer, hvis luften er indespærret som f.eks. ved ileus eller hvis tarmvæggen er svækket af nylig sutur eller clips, infektion eller ulcus, da der så kan opstå perforation.


 

Overordnet skal tarmfunktionen være retableret og normal før flyvning. Der må således ikke være tegn på passagehindring i mavetarmkanalen (kvalme, opkastning, meteorisme, flatus- eller afføringsstop) eller diarre, der kan skyldes gastroenteritis.


 

Generelt kan man transporteres med rute- eller charterfly 5 dage efter laparoskopisk operation for f.eks. appendicitis, kolecystitis eller gynækologiske tilstande, og 10 dage efter laparotomi, da paralysen er længerevarende og cicatricer skal være stabile og kunne modstå lettere abdominal distention under flyvningen. Efter diagnostisk laparoskopi uden komplikationer kan man flytrans-porteres efter 2 dage, forudsat den insufflerede gas (som oftest er CO2) er helt resorberet, hvilket altid vil være tilfældet på dette tidspunkt.

 

 

Sygdomme i ventrikel og tarm

 

Gastrointestinal blødning

Patienter accepteres efter akut anæmi, når hæmoglobinkoncentrationen er <=5,3 mm/l (8,5 g/dl).

Efter øvre gastrointestinal blødning accepteres patienterne normalt først efter 7-10 dages blødningsfri periode. Flyselskabets læge kan afhængigt af det enkelte selskabs retningslinier godkende tidligere transport, hvis det er dokumenteret at blødningen er standset (enten spontant eller efter endoskopisk hæmostase). Dokumentationen kan være endoskopisk, eller, at gentagne hæmoglobinmålinger viser stabil eller stigende hæmoglobinkoncentration, samtidig med at afføringen har fået normal farve igen. Efter ventrikel- eller duodenalblødning pga ulcus eller gastritis skal patienten være sat i PPI behandling. Patienter med blødende esofagusvaricer skal være behandlet med endoskopisk ligatur og have stabil eller stigende hæmoglobinkoncentration. Hvis der på baggrund af f.eks. tidligere sygehistorie skønnes at være øget reblødningsrisiko hos en i øvrigt korrekt behandlet varicepatient skal denne lægeledsages.

 

Appendicitis

Patienter med akut appendicitis accepteres ikke på rute- eller charterfly. Årsagen er primært risikoen for perforation. Patienten bør opereres lokalt. Hvis dette ikke er muligt, bør patienten straks sættes i antibiotikabehandling og snarest muligt overflyttes med ambulancefly med lægeledsagelse til nær-meste behandlingssted.

Efter en ukompliceret laparoskopisk appendektomi med ukompliceret efterforløb, accepteres patien-terne normalt efter 5 dage siddende og uledsaget under forudsætning af genetableret og normal tarm-funktion, hvilket normalt sker efter 2-3 dage. Flyselskabet kan efter individuel vurdering acceptere patienter tidligere end 5. postoperative døgn.


 

Subileus/ileus

Hos patienter med subileus eller ileus vil der uanset, om det er paralyse eller mekanisk årsag hurtigt ud-vikles dilatation af tarmene. Flyvning vil altid forværre denne tilstand på grund af yderligere tarm-udspiling og medføre øget risiko for perforation eller iskæmi, der kan føre til gangræn. Patienten skal derfor behandles lokalt, når det overhovedet er muligt. Ved behov for evakuering med fly pga. manglende behandlingsfaciliteter skal dette ske i ambulancefly med kabinetryk svarende til sea level/1 atm. Patienten skal før og under transporten være aflastet med duodenalsonde (helst dobbeltløbet, f.eks. Salem sonde) til sug samt evt. rektalsonde. Patienten skal lægeledsages.

 

Divertikulitis

Flytransport er kontraindiceret hvis patienten har symptomer (særligt hvis patienten er febril) pga. risiko for perforation og sepsis. Patienten kan transporteres efter operation eller antibiotika-behandling, når der ikke mere er symptomer og tilstanden er stabil.

 

Kolostomi og iIeostomi

Patienter, der lige har fået anlagt kolostomi eller ileostomi, må tidligst rejse med rute- eller charterfly et par dage efter normal tarmfunktion er etableret, dog tidligst efter ca. 7 dage. Hvis patienten ikke selv er i stand til at skifte pose, skal en sygeplejerske ledsage patienten. Patienter med stomi skal endvidere være opmærksomme på, at trykfaldet under flyvning ofte medfører øget tømning, og de bør derfor med-bringe større og ekstra poser.

 

 

Galdevejslidelser

 

Cholecystolithiasis og choledocholithiasis

Efter et enkeltstående galdestensanfald kan patienten normalt rejse uledsaget med fly efter 1 døgn uden smerter, medbringende analgetika i form af suppositorier. Dette er under forudsætning af, at der ikke er tegn på okklusion af galdevejene (tegn på dette er forhøjede levertal med eller uden synlig ikterus). Hvis der har været flere anfald på kort tid, og man fravælger operation på stedet, bør der forløbe 3-5 døgn i uden smerter inden transport.  Patienter med choledocholithiasis skal have foretaget ERCP med sten-fjernelse eller stentoplæggelse, da der ellers er risiko for akutte komplikationer under flyrejsen (anfald med svære smerter, akut pancreatitis, kolangitis med sepsis, evt. septisk shock).

 

Akut cholecystitis

Akut cholecystitis kontraindicerer flytransport af samme grunde som appendicitis (risiko for hurtig for-værring og perforation), og bør om muligt opereres på stedet. Hvis operation fravælges skal tilstanden under antibiotisk behandling være gået i ro bedømt på klinisk tilstand og infektionsparametre, inden patienten kan hjemtransporteres. Der vil oftest gå 6-10 dage inden dette er muligt og patienten er mobiliseret. Efter laparoskopisk kolecystektomi kan patienten efter ukompliceret postoperativt forløb transporteres i fly fra og med 5. postoperative døgn, og efter åben kirurgi fra og med 10. døgn. I begge tilfælde skal tarmfunktionen være retableret. Flyselskaberne kan efter individuel vurdering autorisere til transport på et tidligere tidspunkt.

 

 

Pancreatitis

 

Hvis der er tale om galdestenspancreatitis skal stenen i ductus choledocus være passeret (det kan dokumenteres med MRCP samt normaliserede leverfunktionsprøver) eller fjernet (ved ERCP), eller galde-gangen skal være aflastet med stent, da tilbagefald med svære smerter ellers kan ske ganske pludseligt. Desuden skal nedenstående kriterier være opfyldt.

For alle typer pancreatitis gælder det, at patienten først kan transporteres med fly, når amylase (eller lipase som anvendes i nogle lande) er normal, patienten er smertefri, forsørger sig normalt per os, har normal tarmfunktion og er mobiliseret. Ved ukompliceret akut pancreatitis vil dette være opnået efter 5-7 dage.

I ca. 5% af tilfældene ses en svær pancreatitis (hæmorhagisk eller nekrotiserende).

Patienten er her ofte meget medtaget og hører til på en intensivafdeling. Afhængig af komplikationer og forløb bliver der oftest tale om transport i ambulancefly eller PTC.

 

 

Abdominale traumer

 

Traumer mod abdomen kan resultere i organlæsioner med bl.a. akut eller forsinket blødning til følge. Denne kan være forsinket i adskillige dage. F.eks. kan et subkapsulært milthæmatom pludselig briste over en uge efter traumet. Stumpe abdominaltraumer kan ligeledes give anledning til læsioner, som først giver sig tydeligt til kende flere dage efter traumet, som f.eks. duodenallæsion.

Det er derfor meget vigtigt, at patienten inden en transport er gennemundersøgt inkluderende CT scanning af god kvalitet. Hæmoglobinkoncentrationen skal være fulgt i flere dage og ligge stabilt.

< Forrige side     Næste side >