medarbejdere-dk

Medarbejdere

Foto: Rega

Projektgruppen: Mikael Fotopoulos, Mads Klokker, Christian Rasmussen, Uffe Taudorf

 

 

Sven Adamsen

Speciallæge i almen kirurgi og kirurgisk gastroenterologi

Overlæge

Køge Sygehus, Københavns Universitets Hospital

Kontaktlæge SOS International

 

Charlotte Barfod

Speciallæge i anæstesi

Overlæge, ph.d.

Rigshospitalet, Københavns Universitets Hospital

Overlæge Søværnet (R), autoriseret dykkerlæge

 

Poul Crone

Speciallæge i almen kirurgi og kirurgisk gastroenterologi

Kontaktlæge SOS International

 

Antony Evans

Speciallæge i aviation medicine

Cheflæge Flyvemedicinsk Sektion, ICAO

Fellow AsMA, IAASM


Mikael Fotopoulos

Speciallæge i ortopædkirurgi

Kontaktlæge SOS International

 

Ismail Gögenur

Speciallæge i almen kirurgi og kirurgisk gastroenterologi

Overlæge, dr.med., klinisk lektor

Herlev Hospital, Københavns Universitets Hospital

Kontaktlæge SOS International

 

Klaus Hansen

Speciallæge i neurologi

Overlæge, dr.med., klinisk lektor

Rigshospitalet, Københavns Universitets Hospital

 

Johan Iversen

Speciallæge i infektionsmedicin

Overlæge, dr.med.

Hvidovre Hospital, København Universitets Hospital

Kontaktlæge SOS International

 

Knud Jessen

Speciallæge i anæstesi

Generallæge (pens.)

Flyvelæge (pens.) AMC & SAS

Fellow AsMA, IAASM

 

Mads Klokker

Speciallæge i otorhinolaryngologi

Klinikchef, overlæge, klinisk lektor

Flyvelæge AMC

Rigshospitalet, Københavns Universitets Hospital

Overlæge (R) Flyvevåbnet, fellow AsMA, IAASM

 

Asgeir M. Kvam

Speciallæge i anæstesi

Overlæge

Martina Hansens Hospital, Oslo

 

Kaare Engell Lundstrøm

Speciallæge i pædiatri

Overlæge

Rigshospitalet, Københavns Universitets Hospital

Kontaktlæge SOS International

 

Christian Rasmussen

Speciallæge i thoraxkirurgi

Overlæge, ph.d.

Flyvelæge (pens.) AMC & SAS

Køge Sygehus

 

Benedict Kjærgaard

Speciallæge i thoraxkirurgi

Overlæge

Aalborg Universitets Hospital

Stabslæge (R) i Flyvevåbnet

 

Mánuel Sanchez

Speciallæge i gynækologi-obstetrik

Afdelingslæge

Nordsjællands Hospital Hillerød

Kontaktlæge SOS International

 

Mogens Tangø

Speciallæge i kardiologi

Overlæge

Flyvelæge AMC

Rigshospitalet & Glostrup Hospital, Københavns Universitets Hospital

 

Uffe Taudorf

Speciallæge i almen medicin

Kontaktlæge SOS International

Lægekonsulent Lufthansa

 

Claude Thibeault

Speciallæge i aviation medicine

Lægekonsulent IATA

Fellow AsMA, IAASM

 

Per Vendsborg

Speciallæge i psykiatri

Overlæge, dr.med. MPA

Psykiatrifonden

Kontaktlæge SOS International


Jørgen Villumsen

Speciallæge i oftalmologi

Overlæge, dr.med.

Rigshospitalet - Glostrup

Københavns Universitets Hospital


 

Tak til Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab og SOS International der har gjort det økonomisk muligt at gennemføre projektet.

Tak til alle medarbejderne der beredvilligt har stillet deres ekspertise til rådighed.

Tak til alle der har stillet billeder til rådighed til illustration af bogen,

og tak til forlægger Sven-Erik Olsen for hans store hjælp til udarbejdelse af hjemmeside,

layout og korrekturlæsning.
Medarbejdere på tidligere udgaver

 

Redaktører: Erik Schrøder, Uffe Taudorf


 

Kenneth J. Bigom

Praktiserende speciallæge

Speciallæge i kirurgi

Kontaktlæge SOS-International a/s

 

Claus Curdt-Christiansen

Chef for flyvemedicinsk sektion ICAO

 

Carsten A. Edmund

Afdelingslæge, dr. med.

Speciallæge i oftalmologi

Flyvemedicinsk Klinik, Rigshospitalet

 

Allan Engquist

Overlæge

Speciallæge i anæstesi

Ledsagelæge SOS-International a/s

 

Erno Gutschik

Overlæge, dr. med.

Speciallæge i klinisk mikrobiologi

Kontaktlæge SOS-International a/s

 

Henning Jans

Overlæge

Speciallæge i intern medicin og hæmatologi

Kontaktlæge SOS-International a/s

 

Jørn Kroner

Afdelingslæge

Speciallæge i pædiatri

Ledsagelæge SOS-International a/s

 

Bent Mathiesen

Overlæge

Speciallæge i ortopædisk kirurgi

 

Susanne Panton

Luftfartslæge

Statens Luftfartsvæsen

 

Torsten Reumert

Overlæge

Speciallæge i plastikkirugi

 

Jarl Rosenørn

Overlæge, dr. Med.

Speciallæge i neurokirurgi

Ledsagelæge SOS-International a/s

 

Erik Schroeder

Overlæge, lic. med.

Speciallæge i gynækologi og obstetrik

Flyvelæge

Lægekonsulent Lufthansa

Kontaktlæge SOS-International a/s

 

Jens P. Stokholm

Bedriftlæge

Leder, helse-, miljø- og sikkerhedsafd.

SAS

 

Uffe Taudorf

Praktiserende læge

Speciallæge i almen medicin

Kontaktlæge SOS-International a/s

 

Helle Ulrichsen

Lægelig direktør

Speciallæge i gynækologi og obstetrik

 

Per Vendsborg

Overlæge, dr. med.

Speciallæge i psykiatri

Kontaktlæge SOS-International a/s

 

Søren Vesterhauge

Overlæge, dr. med.

Speciallæge i oto-rhino-Iaryngologi

 

Regitze Videbæk

Overlæge

Speciallæge i kardiologi

< Forrige side     Næste side >