forord-dk

Lufttransport af patienter

Foto: Christian Rasmussen

Denne netudgave, der er opdateret og udvidet i forhold til tidligere bogudgave, er udarbejdet og udgivet i et samarbejde imellem


 

Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab og

SOS International

 


Netudgaven henvender sig til læger der skal rådgive deres patienter forud for flyrejse, både på hospital og i almen praksis, og til læger der arbejder med egentlig planlægning og gennemførsel af patient-transporter.


 

Udgaven fokuserer på de sygdomme og tilstande, der kan give problemer ved flyvning. Hovedvægten er lagt på de principper, der gælder for patienters rejse og transport med rute- og charterfly, men den beskriver også, hvornår transport med ambulancefly må anbefales.


 

Udgaven afspejler de principper, der gælder hos de fleste af Europas luftfartsselskaber, men skulle ikke være fjern fra øvrige luftfartsselskabers praksis. Læseren skal dog være opmærksom på, at der kan være væsentlige forskelle på de krav luftfartsselskaberne stiller forud for godkendelse af en patients rejse eller transport.


Siden starten i 2014 er udgaven fortløbende blevet opdateret, og det vil den fortsat blive, når der kommer væsentlige ændringer på området.


 

København den 10. 10. 2019

 

Mads Klokker          Uffe Taudorf

Redaktør                 Redaktør

< Forrige side     Næste side >